Φάρμακα που απαγορεύονται κατά τον θηλασμό

Φάρμακα που απαγορεύονται κατά τον θηλασμό

  • α-αποκλειστές – χρησιμοποιούνται για την θεραπεία της αρτηριακής πίεσης
  • Αμιωδαρόνη – φάρμακο για αρρυθμίες (Angoron)
  • Aντινεοπλασματικά φάρμακα
  • Καρβεγολίνη (Dostinex)
  • Φλουοξετίνη (Ladose)
  • Λίθιο
  • Προγεστερόνη
  • Ψευδοεφεδρίνη ( την βρίσκουμε στα σκευάσματα κατά του κρυολογήματος, όπως panadol cold & flu, nurofen cold & flu, contrex cold)
  • Τρετινοίνη (σκευάσματα που χρησιμοποιούνται κατά της ακμής)
  • Ραδιοφαρμακευτικά σκευάσματα


Ντρίγιου Έλενα

Φαρμακοποιός MSc IBCLC

Συστεγασμένα Φαρμακεία Ντρίγιου