Αναπτυξιακά στάδια – 2 μηνών

Αναπτυξιακά στάδια – 2 μηνών

  • Ηρεμεί όταν του μιλάτε ή το παίρνετε αγκαλιά.
  • Κοιτάζει τo πρόσωπό σας.
  • Χαμογελάει όταν του μιλάτε ή του χαμογελάτε.
  • Επικοινωνεί και με άλλους ήχους εκτός από το κλάμα.
  • Αντιδρά σε δυνατούς ήχους.
  • Κρατάει το κεφάλι ψηλά όταν βρίσκεται μπρούμυτα.
  • Κινεί τα χέρια και τα πόδια του.
  • Ανοίγει για λίγο τα χέρια.
  • Σας παρακολουθεί καθώς μετακινείτε ένα παιχνίδι.
  • Παρατηρεί ένα παιχνίδι για μερικά δευτερόλεπτα.

** Σημαντικό tip: στην ηλικία των 2 μηνών (8 εβδομάδων), η όραση του νεογνού έχει βελτιωθεί αρκετά και μπορεί να αναγνωρίσει πρόσωπα που βρίσκονται κοντά του.

Ντρίγιου Έλενα

Φαρμακοποιός MSc IBCLC – Συστεγασμένα Φαρμακεία Ντρίγιου