Διαγνωστικές εξετάσεις & Θηλασμός

Σε γενικές γραμμές, μία θηλάζουσα μητέρα δεν χρειάζεται να διακόψει τον θηλασμό ,αν χρειαστεί κατά την διάρκειά του, να υποβληθεί είτε σε ακτινογραφία (Ro), σε μαγνητική τομογραφία (MRI), σε αξονική τομογραφία (CT), σε αγγειογραφία, σε υπερηχογράφημα ή μαστογραφία. Οι προαναφερθείσες απεικονιστικές διαγνωστικές εξετάσεις δεν επηρεάζουν τον θηλασμό είτε σε κάποιες από αυτές χρειαστεί να χορηγηθεί ενδοφλέβια σκιαγραφική ουσία, είτε όχι.

 • Στην περίπτωση της μαγνητικής τομογραφίας (MRI scan), λιγότερο από 0,04% της ποσότητας των σκιαγραφικών ουσιών που θα εγχυθεί στην μητέρα, όπως το γαδοτερικό οξύ, θα απεκκριθεί στο μητρικό γάλα1 και από αυτή την ποσότητα ΜΟΝΟ το 0,8% απορροφάται πραγματικά από το μωρό2.
 • Στην περίπτωση της αξονικής τομογραφίας (CT scan), το σκιαγραφικό μέσο είναι μια ιωδιούχα ένωση. Αν και η ίδια η ουσία εισέρχεται στο μητρικό γάλα, κατόπιν συνδέεται με ένα μόριο φορέα και εν τέλει η ένωση αυτών εμφανίζεται σε αμελητέα ποσότητα στο μητρικό γάλα3,4.

Τέλος τα διαγνωστικά μέσα που χρησιμοποιούνται σε άλλες ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις, είναι ιωδιούχες ενώσεις παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για αξονικές τομογραφίες.

Καμία από αυτές τις ενώσεις δεν είναι ραδιενεργή, επομένως δεν υπάρχει καμία ανησυχία από αυτή την άποψη. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως προγενέστερο αλλεργικό επεισόδιο,  ο θεράπων ιατρός μπορεί να χορηγήσει πριν την εξέταση αντιαλλεργικό φάρμακο ή/ και κορτιζόνη.

Σε περιπτώσεις αλλεργιών, χορηγούνται στον ασθενή κορτιζόνη και αντιαλλεργικά φάρμακα.

Η χρήση 1ης γενεάς αντιαλλεργικών φαρμάκων, όπως η δεσλοραταδίνη (εμπορική ονομασία aerius) και 2ης γενεάς αντιαλλεργικών φαρμάκων όπως η σετιριζίνη (εμπορική ονομασία zirtek) και η φεξοφεναδίνη ( εμπορική ονομασία allerga) σε επιτρεπόμενη κατά περίπτωση θεραπευτική δόση, είναι ασφαλής και θεωρείται συμβατή με τον θηλασμό5,6,7

Η χορήγηση της μεθυλπρεδνιζολόνης γίνεται από του στόματος ή ενδοφλέβια. Ακόμα και στην περίπτωση μακροχρόνιας χορήγησης, η χρήση της είναι ασφαλής κατά την περίοδο του θηλασμού.

Ωστόσο, προτείνεται ο θηλασμός να γίνει 2 ώρες μετά την χορήγηση του φαρμάκου8,9.  

Άρα το πραγματικό ερώτημα είναι πιο επικίνδυνο το μητρικό γάλα που περιέχει ελάχιστες ποσότητες σκιαγραφικών μέσων, τα περισσοτέρα από τα οποία δεν απορροφώνται ή το να αμελήσουμε να εξεταστούμε εγκαίρως σε περίπτωση ανάγκης;  Ενημερωθείτε από πιστοποιημένους επαγγελματίες υγείας, για όποια απορία έχετε για τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται σε ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις.


Η υγεία του νεογνού και της θηλάζουσας μητέρας είναι εξίσου σημαντικές!!


Βιβλιογραφία

 1. Kubik-Huch RA, Gottstein-Aalame NM, Frenzel T, Seifert B, Puchert E, Wittek S, et al. Gadopentetate dimeglumine excretion into human breast milk during lactation. Radiology. 2000;216(2):555–8. [PubMed] [Google Scholar]
 2. Rofsky NM, Weinreb JC, Litt AW. Quantitative analysis of gadopentetate dimeglumine excreted in breast milk. J Magn Reson Imaging. 1993;3(1):131–132. [PubMed] [Google Scholar]
 3. Nielsen ST, Matheson I, Rasmussen JN, Skinnemoen K, Andrew E, Hafsahl G. Excretion of iohexol and metrizoate in human breast milk. Acta Radiol. 1987;28(5):523–6. [PubMed] [Google Scholar]
 4. Ilett KF, Hackett LP, Paterson JW, McCormick CC. Excretion of metrizamide in milk. Br J Radiol. 1981;54(642):537–8.[PubMed] [Google Scholar]
 5. Powell RJ, Du Toit, GL, Siddique N, et al. BSACI guidelines for the management of chronic urticaria and angio-oedema. Clin Exp Allergy 2007;37:631-50. [PubMed]
 6. Middleton PG, Gade EJ, Aguilera C, et al. ERS/TSANZ Task Force Statement on the management of reproduction and pregnancy in women with airways diseases. Eur Respir J 2020;55:1901208. [PubMed]
 7. Miranda So, RPh, Pina Bozzo, Miho Inoue, MD, and Adrienne Einarson, RN Safety of antihistamines during pregnancy and lactation 2010 May; 56(5): 427–429.
 8. Drago BB, Kimura D, Rovnaghi CR, et al. Double-blind, placebo-controlled pilot randomized trial of methylprednisolone infusion in pediatric acute respiratory distress syndrome. Pediatr Crit Care Med. 2015;16:e74–81. [PubMed]
 9. Huang YY, Chen MJ, Chiu NT, et al. Adjunctive oral methylprednisolone in pediatric acute pyelonephritis alleviates renal scarring. Pediatrics. 2011;128:e496–504. [PubMed}