Πώς διαλέγω το σωστό μέγεθος χοάνης ;

Με τη βοήθεια χάρακα, μετρήστε τη διάμετρο της θηλής σας στη βάση της (συμμετρικά ως προς το κέντρο της), σε χιλιοστόμετρα (mm). Μην συμπεριλάβετε την άλω στη μέτρηση. 


Με βάση το αποτέλεσμα της μέτρησης, προσδιορίστε το κατάλληλο μέγεθος χοάνης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ακολουθούμε τα μεγέθη της εταιρείας Medela.  Για παράδειγμα, εάν η διάμετρος της θηλής σας είναι 16 mm, το συνιστώμενο μέγεθος χοάνης Medela είναι 21 mm. 

Γνωρίζατε ότι…; 

  • Μπορεί να χρειάζεστε διαφορετικό μέγεθος για κάθε μαστό. 
  • Το κατάλληλο μέγεθος χοάνης εξαρτάται από την ελαστικότητα του ιστού και του δέρματος του στήθους σας. 
  • Το κατάλληλο μέγεθος χοάνης μπορεί να αλλάξει στην πορεία χρήσης του θηλάστρου. 
  • Όταν εξασκείται αναρρόφηση, το μέγεθος της θηλής σας μπορεί να αλλάξει. 
  • Τυχόν υπερβολική πίεση της χοάνης πάνω στον μαστό μπορεί να φράξει τους γαλακτοφόρους πόρους. 

ΑΝ

  • η θηλή τρίβεται στα πλευρικά τοιχώματα του σωλήνα χρήσης σε βαθμό που προκαλεί πόνο
  • μεγάλο μέρος της θηλαίας άλω έλκεται κατά την άντληση, στο εσωτερικού του σωλήνα χρήσης
  • η θηλή σας ή η θηλαία άλως παίρνει ένα λευκό χρώμα

Δοκιμάστε ένα διαφορετικό μέγεθος χοάνης.


Οι ίδιοι κανόνες μέτρησης για την επιλογή του κατάλληλου για εσάς μεγέθους χοάνης, ισχύουν σε οποιαδήποτε εταιρεία επιλέξετε να προμηθευτείτε.Πηγή: https://klinikum.gr/2011/06/to-sosto-megethos-tis-xoanis-thilastrou/